Adviezee gaat voor persoonlijk en betrouwbaar advies!

Disclaimer

Adviezee heeft altijd het recht de website, de informatie daarop en deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van de website aanvaardt u deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Adviezee besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud. Desondanks kunnen er onjuistheden of onvolledigheden op de website staan. Er kunnen om die reden geen rechten aan de gegevens ontleend worden. Het gebruik van deze gegevens is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Adviezee aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard en uit welke hoofde dan ook. 

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website is eigendom van Adviezee en wordt beschermd door de relevante bepalingen van het intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adviezee de inhoud van de website, anders dan voor zuiver persoonlijk gebruik, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden.