Adviezee gaat voor persoonlijk en betrouwbaar advies!

Werkwijze en tarieven

In mijn werkwijze staan uw persoonlijke wensen en situatie centraal. Het financieel advies dat u op basis van uw persoonlijke situatie krijgt, is gebaseerd op de meest actuele kennis op het gebied van hypotheken, verzekeringen en daarbij behorende wet- en regelgeving. Hieronder leest u de verschillende stappen in een adviesgesprek. Voor een adviesgesprek reken ik kosten op basis van een vastgesteld (uur)tarief. Voordat we aan een adviesgesprek beginnen, informeer ik u over het tarief en wat u daarvoor krijgt. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Hoe is uw persoonlijke situatie?

Bij een adviesgesprek over een hypotheek en/of verzekering beginnen we bij uw persoonlijke situatie, zoals hoe bekend u bent met hypotheken of verzekeringen, wat u wilt betalen voor een hypotheek of verzekering en hoeveel zekerheid of risico u wilt nemen.

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Vervolgstap is het maken van een financieel rapport, waarin uw financiële situatie wordt geanalyseerd en u een financieel advies krijgt die aansluit op uw situatie en wensen.

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Wanneer ik het rapport met u heb besproken en we hebben vastgesteld welke financiële oplossing het beste bij u past, vergelijk ik de relevante hypotheken of verzekeringen bij een beperkt aantal aanbieders met elkaar. Op deze manier bekijken we welke hypotheek en/of verzekering het beste passen bij u en uw situatie.

Heeft u gekozen? Dan zorg ik dat het wordt geregeld met de aanbieder(s).

Op basis van de gesprekken, het rapport en mijn advies kunt u een beslissing nemen en de keuze maken welke hypotheek en/of verzekering(en) u wilt. Ik zorg er vervolgens voor dat u bij de aanbieder wordt ingeschreven en dat u de juiste polis of het contract krijgt. U hoeft alleen uw handtekening te zetten. Ik regel de rest.

We houden contact

Er kunnen veel dingen gebeuren die invloed hebben op uw situatie. Het kan dan verstandig zijn om te bepalen hoe groot die invloed is en of er wijzigingen in uw hypotheek of verzekeringen aangebracht moeten worden. Ik neem periodiek contact met u op om te bepalen of een nieuw adviesgesprek wenselijk is of dat uw situatie opnieuw geanalyseerd moet worden. Dit laatste kan op basis van een uurtarief of een vastgesteld bedrag.

In de dvd hypotheekvraagrisico's afdekken, vermogen opbouwen  en de advieswijzer kunt u lezen hoe ik werk, waarvoor ik een vergunning heb, hoe ik word beloond en welke instanties er zijn voor klachten.